1992 – esimene lauluaasta          Repertuaar 

Kolmapäeval, 8. jaanuaril 1992 kell 18 tuli Vaike Uibopuu ja Heivi Pulleritsu eestvedamisel Maakonnavalitsuse külma saali 29 vilistlaslauljat kaasas tee- ja kohvitermosed ning kodused küpsetised. Dirigendid Vaike Uibopuu ja Ene Ahven alustasid koori kõla ühtlustamiseks tööd nii hääle seadmisega, kui õpetasid ka kasutama õiget hingamistehnikat.
Proovid toimusid kolmapäeviti kell 18 Maakonnavalitsuse saalis Riia 15.

9. detsember. Esinemine Tartu Linnamuuseumi jõulunäituse avamisel     

16. detsember. Jõuluõhtu koos EMLS Tartu Meeskooriga ELVI  saalis           Pildid

 

1993 – teine lauluaasta          Repertuaar        

Algas usin laulupeo laulude õppimine. Sügisest toimusid proovid mitte enam Maakonnavalitsuse saalis vaid soojas ja mõnusas TÜ peahoones kolmapäeviti kell 17.30. Dirigentideks Vaike Uibopuu ja Ene Ahven.

25. märts. Richard Ritsingu 90. sünnipäeva austamisõhtu Tartu Ülikooli aulas      

29. mai. Laulmine Memme-Taadi peol ülikooli korvpalliväljakul

4.juuli. Vabariiklik naiskooride laulupäev Elvas           Pildid

Detsember. Jõulujumalateenistus Pauluse kirikus. Koosviibimine EMLS Tartu Meeskooriga           Pildid

 

1994 – kolmas lauluaasta          Repertuaar                    

Proovid kaks korda nädalas, lisaks kolmapäevadele ka esmaspäeviti. Vaikele olid abiks ja said kätt harjutada noored dirigendid Esta Kivisild ja Triin Koch.     

9.  jaanuar. Laululaager TÜ peahoones      

13. veebruar. Miina Härma 130 muusikapäevad TÜ aulas          Kava ja pildid

9. aprill. Tartu laulupeo proovid kinos „Ekraan“ ja Vanemuise kontserdisaalis

17.-19. juuni. Tartu juubelilaulupidu uuel, hea akustikaga laululaval          Pildid ja kava

1.- 3. juuli. Juubelilaulupidu (XXII) Tallinnas           Kava           

12. juuli. Maestro Richard Ritsingu ärasaatmine

20. oktoober. Naiskoori asutajaliikme Ireene Maaroosi ärasaatmine

20. detsember. Jõuluõhtu eruteadlastele Ülikooli vanas kohvikus           

 

1995 – neljas lauluaasta          Repertuaar          

Proovid esmaspäeviti ja kolmapäeviti. Koori dirigent ja kunstiline juht on Vaike Uibopuu, abiks Triin Koch ja Esta Kivisild.

3. jaanuar. Akadeemiliste naiste jõuluõhtu EPA klubis

3. märts. Koorile oluliste inimeste meenutamine Raadi kalmistul

18. märts. EMLS Tartu ja Tallinna Meeskooride 5. aastapäeva kontsert TÜ aulas

19. märts. Naiskooride kontsert pühendatud Enn Võrgu ja Eduard Oja 90. sünniaastapäevale TÜ aulas      Kava ja pildid

29. aprill. TÜ AN-i 50. juubelikontsert ja koosviibimine

6. mai. Lubinokkade 15. aastapäeva kontsert Glehni lossis

11.mai. Vaike juubeli tähistamine auditooriumis 232

27. mai. Memme-Taadi laulupäev „Kodukotus“ Tähtvere lauluväljakul          Kava ja pildid

10. juuni. Eesti Naislaulu Seltsi esimene laulupäev Rakveres          Pildid

3.-5. juuli. Laululaager Peipsi ääres Lagedil

29. oktoober. Naiskooride kontsert „Laula, laula, suukene“ pühendatud Veljo Tormise 65. sünnipäevale TÜ aulas 
                                                                                                                                               Kava ja pildid

16. detsember. Jõulukontsert Vanemuise Seltsile Vanemuise kohvikus          

17. detsember. Kontsert Võnnu Jakobi kirikus ja aasta lõpetamine Elleri-kooli kohvikus         Kava ja pildid

 

1996 – viies lauluaasta          Repertuaar

Proovid kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja kolmapäeviti, lisaks Vaike töö iga lauljaga eraldi. Esinemiseks õmmeldi uued punased pluusid ja kooti  „Edu“ majas valged seelikud, et uues koori riietuses esineda 3. mail aula kontserdil. Dirigent Vaike Uibopuu. Sügissemetril jätkab tööd kooriga ka noor dirigent Triin Koch.

10. jaanuar. Uue lauluaasta esimene proov

29. veebruar. Kauaaegse koori hääleseadja Rudolf Jõksi meenutamine tema 100. sünniaastapäeval proovis ja kalmul

Aprill. Naiskooride võistulaulmine

Aprill. ESTO laulude ühisproov EPA aulas

3. mai. Kevadkontsert EMLS Tartu Meeskooriga TÜ aulas          Kava ja pildid

10. mai. Vaike sünnipäeva tähistamine

3.-4. august. Laululaager Mullaveres       Pildid

10. august. ESTO laulu- ja tantsupidu Tallinna lauluväljakul          Kava ja pildid

2. oktoober. Sügissemestri algus

1. november. Kontsert Botaanikaaia palmihoones koos EMLS Tartu Meeskooriga          Pildid

13. detsember. Jõulukontsert aulas koos EMLS Tartu Meeskooriga          Kava ja pildid